"Sağlığınız Bize Emanet"
0246 211 50 00

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ISPARTA DEVLET HASTANESİ

Op. Dr. Veli Can YARAR

Yönetici-Başhekim Vekili

Ana Sayfa
Eğitim Planı

Ø  KS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Ø  Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Ø  Öz değerlendirmeleri yönetir.

Ø  Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Ø  Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

Ø  Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

Ø  SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

Ø  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

Ø  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.